Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die met Nagelstudio Ongles Jolies(NOJ) worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen worden uitsluitend behandeld in de Belgische rechtbanken in Brugge. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door het plaatsen van een bestelling, zowel via de website als via andere middelen, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met NOJ zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met "de onderneming", "we/wij" of "ons/onze" wordt steeds verwezen naar NOJ. Met "de klant" of "u" of "uw" wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL's die eigendom zijn van NOJ.

 1. art.2 Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Alle prijzen worden standaard exclusief btw weergegeven, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Indien btw van toepassing is op de transactie dan dient deze door de klant te worden voldaan.

 1. art.3 Bestellingen

De klant kan een bestelling online plaatsen op de website www.onglesjolies.be door een product eerst toe te voegen aan het winkelmandje. Indien de gewenste producten aan het winkelmandje werden toegevoegd, dient de klant de contactgegevens en facturatiegegevens in te voeren of, wanneer deze reeds ingevuld zijn, te controleren. Daarna dient de klant de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zal de klant een overzichtspagina te zien krijgen. Wanneer de klant deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Credit Card, PayPal, Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Homepay, Dexia Direct Net, iDEAL en Sofort Banking. Indien de klant de betaling om welke reden dan ook niet succesvol afrondt, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling.

Wij aanvaarden ook bestellingen via bank-overschrijving. Een bestelling per bank-overschrijving wordt maximaal drie werkdagen voor u gereserveerd, tenzij anders overeengekomen in een daarvoor opgemaakt offerte. De bestelling via bank-overschrijving kan bevestigd worden door voorafbetaling op ons bankrekeningnummer, binnen de termijn van drie werkdagen, danwel de overeengekomen termijn zoals vermeld op de offerte. De bestelling via overschrijving kan enkel in wederzijds overleg tussen de klant en de onderneming worden bevestigd zonder voorafgaande betaling. In geval van bevestiging van betaling wordt door ons een factuur opgemaakt op het moment van levering. Deze factuur dient te worden betaald via bankoverschrijving voor de vervaldatum zoals vermeld op de factuur.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 1. art.4 Levering

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 1. art.5 Artikelen retourneren en ruilen

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij NOJ en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de retournota in te vullen die u heeft ontvangen bij uw levering en deze binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen, samen met de producten in hun originele verpakking en met het etiket. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon.

Indien de klant een product beschadigd ontvangen heeft, dient dit binnen 24u na levering aan de onderneming gemeld te worden. Indien u niet bij ons ter plaatse kunt komen met het product, zullen wij proberen het probleem op afstand met u op te lossen, via foto's en/of filmpjes die de klant aan de onderneming dient te bezorgen. Indien ook hiermee geen oplossing kan worden geboden dient de klant het product retour te sturen. Wij voorzien in dit geval een retourlabel, u dient het product degelijk te verpakken en te labellen en het vervolgens aan te bieden aan de postdiensten. Na ontvangst en controle van uw retour wordt beoordeeld of de schade inderdaad vergoed kan worden en indien toepasselijk worden het product en de bijbehorende leverkosten aan u terugbetaald.

 1. art.6 Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de plaatsing van de bestelling (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie. Om gebruik te maken van de garantie neemt u contact op met ons. Indien u niet bij ons ter plaatse kunt komen met het product, zullen wij proberen het probleem op afstand met u op te lossen, via foto's en/of filmpjes die de klant aan de onderneming dient te bezorgen. Indien ook hiermee geen oplossing kan worden geboden dient de klant het product retour te sturen. De retourzending voor garantie is een verantwoordelijkheid van de klant. Indien gevraagd kan de onderneming een retourlabel aan de klant doorsturen per email, de kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

Indien u het product zelf terugstuurt, stuur het dan naar:

Nagelstudio Ongles Jolies

Overslag 11

9185 Wachtebeke
België

Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product, of aan te duiden waar er iets niet in orde is. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

 1. art.7 Producten

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld, en zijn niet altijd in elk verkooppunt beschikbaar. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren op uw scherm sterk verschillen met de werkelijkheid.

 1. art.8 Reglementering inzake afstandsverkoop - Herroepingsrecht

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt. Voor diensten geldt dat de levering van de dienst nog niet heeft plaatsgevonden op het moment van herroeping.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om de aankoop te herroepen indien u een particuliere klant bent, met facturatie- en leveradres binnen de Europese Unie. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Voor diensten is dit direct na betaling.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Herroeping voor zakelijke klanten, alsook voor particuliere klanten van buiten de EU.

Als zakelijke klant kunt u voor de aankoop van producten gebruik maken van het herroepingsrecht zoals hierboven beschreven, zij het dat enkel de geretourneerde goederen worden gecrediteerd. Alle aan de verkoop gerelateerde kosten, zoals onder andere betaal- en verzendkosten, zijn ten laste van de klant. Voor de aankoop van diensten kunnen zakelijke klanten de overeenkomst niet herroepen.

 1. art.9 Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 1. art.10 Inhoud

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

 1. art.11 Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 1. art.12 Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van NOJ tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 1. art.13 Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via nagelstudio.onglesjolies@gmail.com. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

 1. art.14 Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het 'veiligheidsicoontje' onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)

 1. art.15 Contactgegevens

Nagelstudio Ongles Jolies, Overslag 11, 9185 Wachtebeke

België

nagelstudio.onglesjolies@gmail.com
+32 471 711 512

 1. art.16 Maatschappelijke zetel

Nagelstudio Ongles Jolies, Overslag 11, 9185 Wachtebeke 
België

 1. art.17 Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van NOJ zijn eigendom of staan onder licentie van NOJ of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met nadrukkelijke schriftelijke toestemming.


.